Wzory pism

 

Wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Konsumentów

1. Wzór wniosku  – pobierz

 

Niezgodność towaru z umową

(dot. towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 roku)

2. Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową – pobierz

3. Wezwanie do spełnienia żądania reklamacyjnego w związku z brakiem odpowiedzi w terminie 14 dni kalendarzowych na reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową  – pobierz

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w związku z  niespełnieniem żądania w terminie odpowiednim, brakiem możliwości naprawy lub wymiany towaru, lub w sytuacji gdy naprawa/wymiana naraża kupującego na niedogodności –pobierz

 

Rękojmia

(dot. towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 roku)

5. Wezwanie do spełnienia żądania reklamacyjnego w związku z brakiem odpowiedzi w terminie 14 dni kalendarzowych na reklamację z tytułu rękojmi  – pobierz

 

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość – pobierz

 

Inne

7. Wzór oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania  ofert marketingowych zachęcających do udziału w konkursach i loteriach tzw.  SMS Premium – pobierz

8. Wzór pełnomocnictwa dot. tajemnicy bankowej – pobierz