Wzory pism

1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej za pośrednictwem portalu pobieraczek.pl – pobierz

 

2. Wzór wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika – pobierz

 

3. Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową – pobierz

 

4. Wezwanie do spełnienia żądania reklamacyjnego w związku z brakiem odpowiedzi w terminie 14 dni kalendarzowych na reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową  – pobierz

 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w związku z  niespełnieniem żądania w terminie odpowiednim, brakiem możliwości naprawy lub wymiany towaru, lub w sytuacji gdy naprawa/wymiana naraża kupującego na niedogodności -pobierz

 

6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – pobierz

 

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - pobierz

 

8. Wzór oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania  ofert marketingowych zachęcających do udziału w konkursach i loteriach tzw.  SMS Premium – pobierz

 

9. Wzór upoważnienia dot. tajemnicy bankowej – pobierz