Aktualności

USŁUGI FINANSOWE

  Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa telefon (0-22) 48 68 400 http://www.zbp.pl/site.php?s=ZjA0YjhiNTkwODU4   Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Tel. 022/ 48 68 415 Fax 022/48 68 403 http://www.zbp.pl/site.php?s=MGM0YzkzYWY1MTc3Nw==   Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki ul. Legionów 126 81-472 Gdynia http://www.skef.pl/sak.html   Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa tel. (022) 26 24 054, fax (022) 26 24 074 sad.polubowny@knf.gov.pl http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.html  

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

  Rzecznik Ubezpieczonych Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu) 00-024 Warszawa tel. 22 333-73-26, 22 333-73-27 - (Recepcja) fax 22 333-73-29 http://www.rzu.gov.pl/   Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu) 00-024 Warszawa http://www.rzu.gov.pl/sad-polubowny  

SPORY TRANSGRANICZNE

  Europejskie Centrum Konsumenckie Plac Powstańców Warszawy 1 V piętro, pokoje: 539, 636, 638, 640 00-950 Warszawa Tel.: 22 55 60 118 Fax: 22 55 60 359 E-mail: info@konsument.gov.pl http://www.konsument.gov.pl/  

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa tel.  22 53 49 190 fax  22 53 49 162 http://www.uke.gov.pl Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich Adres: 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Walerego Wróblewskiego 75 Tel. 32 220 75 75 Fax 32 220 76 05 e-mail: siemianowiceslaskie@uke.gov.pl  

USŁUGI ENERGETYCZNE

Urząd Regulacji Energetyki ul.Chłodna 64, 00-872 Warszawa tel: (22) 661 61 07, (22) 661 61 66, fax. (22) 661 61 52 e-mail: ure@ure.gov.pl www.ure.gov.pl  

USŁUGI POCZTOWE

Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa tel.  22 53 49 190 fax  22 53 49 162 http://www.uke.gov.pl  

USŁUGI PRZEWOZOWE

Urząd Lotnictwa Cywilnego Punkt Obsługi Klienta ul. M. Flisa 2 02-247 Warszawa www.ulc.gov.pl  

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa tel. 22 623-29-00 tel. 22 623-29-01 faks 623-29-98 faks 623-29-99 sekretariat@ijhars.gov.pl http://www.ijhar-s.gov.pl/   Inspekcja Sanitarna Siedziba Urzędu: ul. Długa 38/40 00-238 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Targowa 65 03-729 Warszawa inspektorat@gis.gov.pl Tel. 22 536 13 00 centrala: 536-13-00; www.gis.gov.pl   Inspekcja Weterynaryjna ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa tel. 022 623 20 89, fax. 022 623 14 08 email: wet@wetgiw.gov.pl www.wetgiw.gov.pl    

POZOSTAŁE

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice skrytka pocztowa nr 178 tel. centr.: (32) 255 50 17 lub (32) 35 68 100 fax: (32) 255 56 80 lub (32) 35 68 103 adres e-mail: ih_Katowice@pro.onet.pl http://www.ih.katowice.pl/   Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice tel.: (32) 255 50 17 lub (32) 35 68 125   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa tel.: +48 22 55 60 800 e-mail: uokik@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach ul. Kościuszki 43 40-048 Katowice Telefon: (32) 255 26 47, (32) 256 46 96, (32) 255 44 04 Fax: (32) 256 37 64 E-mail: katowice@uokik.gov.pl    

SPRAWY POZAKOSUMENCKIE

  SPRAWY PRACOWNICZE Państwowa Inspekcja Pracy ul. Krucza 38/42 pok. 502 00-926 Warszawa www.pip.gov.pl   SPRAWY SPÓŁDZIELCZE Krajowa Rada Spółdzielcza ul. Jasna 1 00-013 Warszawa telefon +48 022 596 43 00   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel./fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl http://www.giodo.gov.pl/   PRAWA PACJENTA Rzecznik Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Al. Zjednoczenia 25 01-829 Warszawa tel./faks: (0-22) 833-08-86 e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl www.bpp.gov.pl   OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH Rzecznik Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa telefon  (+ 48 22) 55 17 700 fax.  (+ 48 22) 827 64 53 www.brpo.gov.pl    
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×