PODSTAWA PRAWNA

 

ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

 

DEFINICJE

 

UMOWA ZAWARTA  NA ODLEGŁOŚĆ - to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, 

bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, np.

 • przez telefon,
 • przez internet,
 • zakup z katalogu wysyłkowego. 

 

UMOWA ZAWARTA POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - to umowa zawarta z konsumentem:

 • przy jednoczesnej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa,
 • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę,
 • w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po nawiązaniu indywidualnego i osobistego kontaktu z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa.

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

 

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta zgody na zawarcie umowy przedsiębiorca ma obowiązek przekazać w sposób jasny i zrozumiały informacje o:

 • głównych cechach świadczenia (przedmiot, sposób kontaktu),

 • danych identyfikacyjnych (adres, firma, NIP, KRS),

 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu,

 • kosztach zawarcia umowy na odległość (połączenia telefonicznego),

 • sposobie i terminie zapłaty,

 • procedurze reklamacyjnej (termin, sposób, adres zgłoszenia),

 • sposobie, kosztach i terminie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem,

 • wyłączeniu prawa do odstąpienia,

 • gwarancji i usługach posprzedażowe,

 • Kodeksie dobrych praktyk,

 • czasie trwania umowy, wypowiedzenia,

 • funkcjonalności i interoperacyjności treści cyfrowych,

 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub innych gwarancji finansowych,

 • pouczeniu o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy o prawach konsumenta)

 

Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny.

Skutek

W wyniku złożonego oświadczenia, umowę uważa się ją za niezawartą.

 

TERMINY

 

Umowa na odległość

Umowa poza lokalem przedsiębiorstwa

14 dni od daty otrzymania towaru

14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usługi

14 dni od daty zawarcia umowy

 

brak informacji = wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia do 12 miesięcy

 

Szczegółowe zasady obliczania terminu:

 • umowa sprzedaży pojedynczego towaru, od następnego dnia, w którym otrzymano towar ,
 • w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które dostarczone są osobno, partiami lub w częściach, to termin oblicza się od następnego dnia, w którym otrzymano ostatnią rzecz , partię lub część,
 • w przypadku umowy o regularne dostarczanie rzeczy, termin obliczamy od następnego dnia po dniu otrzymania pierwszej z rzeczy ,

 

!!!

Przy obliczaniu terminu należy pamiętać również, że jeżeli ostatni dzień wypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela) to ostatnim dniem na złożenie oświadczenia jest następny dzień roboczy.

 

FORMA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

 

  • pisemna - przesłanej tradycyjną drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub osobiście w lokalu przedsiębiorcy za potwierdzeniem odbioru, 
  • elektroniczna - jeżeli przedsiębiorca umożliwia złożenie oświadczenia przez stronę internetową przez formularz elektroniczny lub w innej formie. 

 

Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • zwrot towaru przedsiębiorcy w terminie 14 dni

 

 • zwrot pieniędzy konsumentowi  w terminie 14 dni- przedsiębiorca może wstrzymać płatność do chwili otrzymania rzeczy lub dowodu jej odesłania

 

 • obowiązek zwrotu przedpłat wraz z odsetkami

 

 • odstąpienie od umowy sprzedaży ma skutek również wobec innych umów np. kredytu

 

KOSZTY 

                                                                                                      (źródło: UOKIK)

 

!!! Wyłączenie prawa do odstąpienia

 

Nie możesz zrezygnować z zakupu, pomimo, że umowa została zawarta w trybie na odległość lub poza lokalem, jeśli przedmiotem sprzedaży były:

 • nagrania dźwiękowe lub wizualne, programy komputerowe – jeżeli usunąłeś opakowanie;

 

 • dostarczanie dzienników, periodyków, czasopism,

 

 • zawarte w drodze aukcji publicznej,

 

 • towar po dostarczeniu zostaje nierozerwalnie połączony z innymi rzeczami np. paliwo,

 

 • towar w zapieczętowanym opakowaniu, którego nie można  zwrócić po otwarciu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych np. soczewki,

 

 • w których wyrażono żądanie przeprowadzenia pilnej naprawy lub konserwacji np. wizyta hydraulika,

 

 • umów, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu np. żywność,

 

 • świadczenia usługi wykonanej za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,

 

 • towar wyprodukowany wg zaleceń konsumenta lub ściśle związany z jego osobą.

 

 

ROBIĄC ZAKUPY PRZEZ INTERNET, BĄDŹ OSTROŻNY. PAMIĘTAJ:

 

1.sprawdź opinię o sprzedawcy na forum internetowym

2.przeczytaj dokładnie regulamin sprzedawcy

3.sprawdź całkowity koszt  towaru tj. cenę i koszty wysyłki

4.dowiedz się dokładnie jaki jest termin realizacji zamówienia i w jaki sposób możesz odstąpić od umowy

5.sprawdź dane kontaktowe (adres i telefon) przedsiębiorcy, który prowadzi sklep internetowy, jeżeli nie ma go na stronie WWW nie kupuj

6.zachowaj w pamięci komputera dane sprzedawcy, ofertę i kopię zamówienia

7.nie musisz odbierać paczek których nie zamówiłeś

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×