10 września 2015 14:41

Instytucje udzielające pomocy z zakresu ochrony interesów konsumentów.

USŁUGI FINANSOWE

 

Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich

Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel. 22 48 68 400

 

Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel. tel. (22) 48 68 169

 

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel.: 22 26 24 054, fax: 22 26 24 074

e-mail: sad.polubowny@knf.gov.pl

 

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

 

Rzecznik Finansowy

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

tel.: 22 333-73-26, 22 333-73-27 

 

SPORY TRANSGRANICZNE

 

Europejskie Centrum Konsumenckie

Centrum Konferencyjne UOKiK, p.1.5.

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel.: 22 55 60 118

e-mail: info@konsument.gov.pl

           ECCNET-PL@EC.EUROPA.EU  

 

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa


T: +48 22 33 04 000

F: +48 22 53 49 162

kontakt@uke.gov.pl

 

Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich

ul. Walerego Wróblewskiego 75

41-106 Siemianowice Śląskie

tel.: 32 220 75 75 fax: 32 220 76 05 

e-mail: siemianowiceslaskie@uke.gov.pl

 

 

USŁUGI ENERGETYCZNE

 

Urząd Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

tel: (22) 487 55 70

e-mail: ure@ure.gov.pl

 

Oddział terenowy URE z siedzibą w Katowicach

(obszar działania - woj. śląskie i świętokrzyskie)

ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

tel.: 32 793 88 01 fax: 32 441 62 88

e-mail: katowice@ure.gov.pl

 

USŁUGI POCZTOWE

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

tel.: 22 53 49 190

 

USŁUGI PRZEWOZOWE

RZECZNIK PRAW PASAŻERÓW - LOTY

ADRES:
UL. MARCINA FLISA 2
02-247 WARSZAWA

TELEFON: 48 222 692 600

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

e-mail: sekretariat@ijhars.gov.pl

tel. 22 623 29 00
tel. 22 623 29 01

 

Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Targowa 65

03-729 Warszawa

tel.:+48 22 34 53 300

e-mail: inspektorat@gis.gov.pl

 

Inspekcja Weterynaryjna

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

tel.: 22 623 20 89, fax.: 22 623 14 08

email: wet@wetgiw.gov.pl

 

POZOSTAŁE

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

ul. Brata Alberta 4

40-951 Katowice

skrytka pocztowa nr 178

sekretariat tel.: (32) 35 68 100 

fax: (32) 35 68 103

 

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach

ul. Brata Alberta 4 

40-951 Katowice 

tel.: (32) 35 68 100  wew. 125

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel.: 22 55 60 800

e-mail: uokik@uokik.gov.pl

 

Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach

ul. Kościuszki 43

40-048 Katowice

tel.: 32 255 26 47, 32 256 46 96, 32 255 44 04, fax: 32 256 37 64

E-mail: katowice@uokik.gov.pl

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.