10 września 2015 15:48

 

 

 

 

Nie przyjmujemy wniosków przesyłanych w korespondencji e-mail.

 

Wniosek o interwencję pobierzesz tutaj.

 Nie wiesz jak wysłać wniosek przez ePUAP?  Tutaj znajdzesz krótką instrukcję.

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

  • pisemne wystąpienie do przedsiębiorcy z wyznaczeniem 14 dniowego terminu na odpowiedź
  • telefoniczna interwencja u przedsiębiorcy
  • interwencja u przedsiębiorcy drogą elektroniczną

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca, jednakże termin może zostać przedłużony po zawiadomieniu konsumenta w uzgodniony sposób. Rzecznik rozpatruje wnioski w kolejności wpływu.

 

Uprawnienia rzecznika w ramach prowadzonego postępowania:

Rzecznik nie jest uprawniony do rozstrzygania sporów, prowadzi jedynie postępowanie mające na celu polubowne zakończenie sporu bez jakichkolwiek uprawnień do przeprowadzenia postępowania dowodowego bądź wymuszenia zadowalającej konsumenta decyzji przedsiębiorcy.

Bezczynność przedsiębiorcy

W przypadku pozostawienia przez przedsiębiorcę pisma rzecznika bez odpowiedzi w wyznaczonym czternastodniowym terminie, przesyła się pismo ponaglające z wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu na odpowiedź. W przypadku dalszej bezczynności przedsiębiorcy, rzecznik kieruje do sądu wniosek o jego ukaranie karą grzywny nie mniejszą niż 2 000 złotych.

Bezczynność konsumenta

W przypadku uzyskania negatywnego stanowiska przedsiębiorcy, braku odpowiedzi na wystąpienie rzecznika i poinformowania konsumenta o możliwych dalszych drogach postępowania, bądź w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dowodów w sprawie – bezczynność konsumenta w terminie 30 dni od otrzymania ww. informacji skutkować będzie uznaniem sprawy za zakończoną.

Dalsze postępowanie:

W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny konsument ma prawo skierować sprawę na drogę sądową przed sądem powszechnym bądź przed sądem polubownym (po wyrażeniu zgody przez obydwie strony na taką formę rozstrzygnięcia sporu).

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.