10 września 2015 12:12

Stanowisko powiatowego bądź miejskiego rzecznika konsumentów zostało utworzone na mocy obowiązującej ustawy z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

Rozdział 5a stanowiący podstawę powołania rzecznika konsumentów został dodany przez art. 61 pkt 5 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku.

Na mocy obowiązujących wówczas przepisów rzecznik konsumentów powoływany był przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) spośród osób z wyższym wykształceniem i co najmniej pięcioletnią praktyką zawodową.

Podstawę działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach stanowiła Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/135/99 w sprawie powołania miejskiego rzecznika konsumentów.

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym rzecznik konsumentów podlegał bezpośrednio radzie powiatu i był jej bezpośrednio podporządkowany. Obecnie natomiast rzecznik jest bezpośrednio podporządkowany staroście (prezydentowi miasta), któremu zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r. z późn. zmianami) przedkłada roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.