Aktualności

W dniu 1 lipca 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady).

 

Zmiana ceny.

 

Jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 proc., klient może odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Dodatkowo, gdy biuro podróży zastrzegło w umowie, że wycieczka może podrożeć, jeśli np. wzrosną ceny paliwa, to w odwrotnej sytuacji będzie musiało obniżyć cenę imprezy.

Bez zmian pozostaje ograniczenie w zakresie możliwości podniesienia ceny przez organizatora najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Nadal ma do tego prawo tylko w trzech przypadkach:


• gdy podrożeje transport,
• gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych,
• gdy wzrosną kursy walut.

!
Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie ma prawa jej zmienić.

 

Rezygnacja.


1. W sytuacji, gdy wystąpią nadzwyczajne okoliczności w miejscu wyjazdu, np. epidemia, wybuch wulkanu, zagrożenie terroryzmem, Klient ma prawo zrezygnować bez ponoszenia kosztów. W takim przypadku organizator zwróci wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni.


2. Na dotychczasowych zasadach Kupujący nie ponosi kosztów rezygnacji także wtedy, gdy biuro podróży zmieni główne warunki imprezy, np. jej miejsce, czas trwania czy rodzaj środka transportu. Gdy jednak organizator wprowadzi do programu imprezy nieznaczne zmiany i zastrzegł sobie do tego prawo w umowie, prawo do rezygnacji nie przysługuje.


Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa.


Nowe przepisy dają Klientowi prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy zawartej poza lokalem firmy np. w domu, ale tylko gdy nie było to wynikiem wcześniejszej inicjatywy Klienta. Oznacza to, że nie można zrezygnować bez ponoszenia konsekwencji, np. jeśli wcześniej to Klient zadzwonił do biura podróży i zaprosił agenta do siebie.

 

Rezygnacja z powodów osobistych.


W przypadku rezygnacji z powodów osobistych, biuro podróży potrąci sobie uzasadnioną opłatę za odstąpienie. Zgodnie z nowymi przepisami organizator może wpisać do umowy, ile ta opłata wyniesie w zależności od momentu, w jakim następuje rezygnacja. Na żądanie klienta organizator musi przedstawić uzasadnienie wysokości tych opłat.


Odwołana impreza turystyczna.


Biuro podróży, tak jak dotychczas, może zastrzec w umowie, że impreza się nie odbędzie, jeśli zgłosi się zbyt mało uczestników. Do tej pory organizator sam określał w umowie, do kiedy może ją odwołać. Nowe przepisy wskazują konkretne terminy, w jakich najpóźniej może to zrobić:


• 20 dni przed imprezą, która trwa ponad 6 dni,
• 7 dni przed imprezą, która trwa 2-6 dni,
• 48 godzin przed imprezą, która jest krótsza niż 2 dni.


Biuro podróży zwraca turystom wszystkie wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie płaci im odszkodowania.


Reklamacja usługi turystycznej.


Dotychczas niezadowolony turysta zobowiązany był zgłosić reklamację w ciągu 30 dni od daty powrotu z imprezy turystycznej. Po 1 lipca ten termin znika. Zastrzeżenia do jakości usług należy zgłosić jak najszybciej – najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Wówczas, organizator będzie miał szansę usunąć nieprawidłowości. Roszczenia z umowy o świadczenie usługi turystycznej przedawniają się po upływie 3 lat.


Od 1 lipca reklamację można złożyć nie tylko u organizatora wyjazdu, ale także u agenta, który sprzedał wycieczkę. Tak jak dotychczas turysta może się domagać obniżenia ceny oraz odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione szkody lub krzywdy.


Odpowiedź organizatora na reklamację.


Do tej pory przedsiębiorca musiał odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobił, oznaczało to, że uznał ją za uzasadnioną. Nowe przepisy tej kwestii nie regulują.


Bankructwo biura podróży.


Podróżni zyskali więcej praw w przypadku niewypłacalności biura podróży. Do tej pory mogli liczyć na pokrycie kosztów powrotu do kraju i zwrot wpłaconych, ale niewykorzystanych kwot. Obecnie natomiast, jeśli biuro upadnie, turyści mogą kontynuować wypoczynek, tak jak było to przewidziane w umowie.

 Informacja o zmianie przepisów opublikowana przez Ministerstwo Sporu i Turystyki (tutaj).

Karolina Sobczak

Inspektor

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×