19 października 2018 9:17

W związku z przeprowadzonymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowaniami w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu wydał decyzje dotyczące trzech sprzedawców energii elektrycznej:

 

Energetyczne Centrum S.A (decyzja nr DOIK 11/2017),

 

Novum S.A (decyzja nr DOIK 9/2017)

 

Energa-Obrót S.A (decyzja nr RGD 7/2017)

 

W wyniku działań UOKiK ww. sprzedawcy zobowiązali się do wypłaty na rzecz konsumentów rekompensaty pieniężnej oraz umorzenia lub zwrotu wszelkich opłat naliczonych na skutek złożonego wypowiedzenia.

 

Energetyczne Centrum S.A

Konsumenci, którzy wypowiedzieli umowę otrzymają zwrot wszelkich kosztów naliczonych z tego tytułu oraz otrzymają rekompensatę w wysokości 30 złotych.

Klientom, którzy nie uregulowali wymaganych przez spółkę należności zostaną umorzone opłaty. Dodatkowo, przedsiębiorca również wypłaci rekompensatę w ww. wysokości.

Osobom, które odstąpiły od umowy wypłacona zostanie rekompensata w wysokości 15 złotych. Dotyczy to jednakże osób, które przeciągu roku od zawarcia umowy złożyły skargę bezpośrednio do przedsiębiorcy lub organizacji działającej na rzecz konsumentów.

Klienci, których umowa wygasła również mogą wnioskować o rekompensatę w wysokości 15 złotych.

Jeśli pomimo złożenia reklamacji lub skargi, konsument przedłużył okres obowiązywania umowy może wnioskować o rekompensatę w wysokości 30 złotych.

 

Novum S.A

Konsumenci, którzy złożyli skargę w przeciągu czterech miesięcy od podpisania umowy otrzymają rekompensatę.

O wypłatę mogą wnioskować również Klienci, którzy złożyli skargę po wskazanym terminie, pod warunkiem, iż w podczas zawarcia umowy nie złożyli podpisu na oświadczeniu o świadomości, że Novum jest konkurencyjnym podmiotem wobec innych sprzedawców energii. 

Konsumenci spełniający ww. warunki i pozostający w dalszym ciągu klientami spółki, będą mogli bez kosztów wypowiedzieć umowę.

Osoby, które uregulowały lub zostały zobowiązane do uregulowania wymaganych przez przedsiębiorcę należności wynikających z wypowiedzenia umowy zostaną zwrócone lub umorzone naliczone koszty, a także otrzymają rekompensatę w wysokości 46,13 zł.

W przypadku klientów, których kontrakt wygasł, którym udało odstąpić od umowy bez dodatkowych kosztów, lub którzy pomimo złożenia skargi przedłużyli okres obowiązywania umowy, przedsiębiorca zobowiązał się do wypłaty rekompensatę we wskazanej wysokości.

 

Energa – Obrót S.A

Konsumenci, którzy złożyli do ww. spółki skargę na wprowadzające w błąd praktyki przedstawicieli, mogą liczyć na rekompensatę w wysokości 56 złotych. Uprawnienie dotyczy zarówno byłych jak i aktualnych klientów przedsiębiorcy.

Rekompensatę w tej samej wysokości otrzymają także wszyscy Klienci, którzy podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem przedsiębiorcy wyrazili zgodę na skorzystanie z oferty „Gwarancja Stałej Ceny”.

Ponadto, przedsiębiorca zobowiązał się do zaoferowania klientom nowej oferty. Konsumenci natomiast będą mogli wybrać pomiędzy skorzystaniem z nowej propozycji sprzedawcy, rozwiązaniem umowy lub zmianą sprzedawcy.

 

Należy wskazać, iż wydane przez Prezesa UOKiK decyzje w sprawie zobowiązań ww. przedsiębiorców są prawomocne. Tym samym, spółkom nie przysługują żadne środki odwoławcze. Wobec powyższego sprzedawcy, których dotyczą wydane decyzje muszą rozpocząć realizację zobowiązań.

O przyznanych uprawnieniach Konsumenci zostaną powiadomieni listownie przez podmiot, z którym zawarli umowę.

W przypadku daotkowych pytań lub chęci uzyskania pomocy w zakresie wypłaty rekompensaty lub możliwości bezkosztowego wypowiedzenia umowy, konsumenci mogą liczyć na pomoc Miejskiego Rzecznika konsumentów.

 

Anna Tur 

podinspektor

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.