4 lutego 2020 8:48

Od kilku miesięcy do biura rzecznika konsumentów zgłaszają się osoby, które otrzymały wezwania do zapłaty za korzystanie z płatnego parkingu znajdującego się przy sklepie Biedronka obok Starego Targu w Tychach (al. Bielska 7). 

 

Czy płatny parking jest legalny? 

Działalność podmiotów pobierających opłaty za parkingi powstałe na terenie prywatnym jest legalna. Jakkolwiek przedsiębiorca może swobodnie ustalać zasady korzystania z parkingu, to jednak nie mogą one pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Stosowanie się do regulaminu obowiązującego na danym terenie jest obowiązkiem wszystkich korzystających z parkingu.

 

Obowiązek pobrania biletu

Właściciel parkingu ma prawo wymagać od użytkowników posiadania biletu parkingowego uprawniającego do bezpłatnego postoju na czas zakupów. Za niedopełnienie obowiązku, jest uprawniony do nałożenia regulaminowej kary.  

 

Mam bilet, ale mimo to naliczono mi karę. Prawo do reklamacji.

Wątpliwości budzi wysokość stosowanych kar oraz sposób ich naliczania. Do rzecznika konsumentów zgłaszają się bowiem najczęściej osoby, którym wystawiono wezwanie do zapłaty pomimo, że posiadały wymagany bilet.  Zdarzały się sytuacje, że pobrany bilet upadł i nie był widoczny lub został pobrany dokładnie w tym samym momencie, kiedy naliczono karę.

Skargi konsumentów dotyczyły również niewystarczającego oznakowania terenu jako płatnego parkingu.

Z naszych informacji wynika, że reklamacje składane przez konsumentów, pomimo wskazanych powyżej okoliczności, są rozpatrywane negatywnie. Podjęte przez rzecznika działania również nie wpłynęły na zmianę decyzji przedsiębiorcy.

Konsumentom przekonanym o swojej racji, pozostaje obrona na drodze postępowania sądowego.

  

Zawiadomienie UOKiK

Wobec powyższego, rzecznik podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który oceni postępowanie przedsiębiorcy pod kątem ewentualnego stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.  

  

Zdaniem rzecznika

Katarzyna Szostak-Zjawiony: "Coraz częściej właściciele marketów powierzają zarząd pobliskich terenów parkingowych firmom zewnętrznym. Czas przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Nieuwaga klientów nie może  stanowić podstawy do podważenia zasadności kar.

Pamiętajmy, że obowiązujące przepisy definiują „przeciętnego konsumenta” jako osobę uważną, ostrożną i dobrze poinformowaną.

Obowiązkiem konsumentów jest zatem zwracanie każdorazowo uwagi na zasady obowiązujące na danym parkingu i ich przestrzeganie. Zadaniem zarządcy jest zaś jednoznaczne poinformowanie użytkowników o warunkach korzystania z parkingu (np. właściwe oznakowanie, czytelność tablic informacyjnych, przejrzysty regulamin).

Rolą instytucji działających w zakresie ochrony interesów konsumentów jest natomiast monitorowanie zgodności praktyk z obowiązującymi przepisami.

Dobrą praktyką byłoby poprzedzenie wprowadzenia przez przedsiębiorców zmian, co do sposobu użytkowania parkingu, kampanią informacyjną czy okresem przejściowym, w którym konsumenci mieliby możliwość przyzwyczaić się do nowych warunków korzystania z płatnych miejsc postojowych.

Negatywne konsekwencje zaniechań w tym zakresie w postaci utraty klientów, ich niechęci czy złej opinii o sklepie ponoszą ostatecznie ich właściciele."  

 

  

 

 

Aktualizacja: 6 lutego 2020 roku

W związku z  publikacją artykułu otrzymaliśmy stanowisko Polskiej Organizacji Branży Parkingowej, które zamieszczam poniżej: 

 

Aktualizacja: 24 lutego 2020 roku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postepowania wyjaśniającego w sprawie i  analizuje, czy działania firm odpowiadających za płatne parkingi przy sklepach Biedronka i Aldi nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów, co dałoby podstawy do wszczęcia postępowania właściwego. 

Szczegółowe informacje tutaj.

 

Aktualizacja: 10 lipca 2021 roku

Przes UOKiK wydał deczyję w sprawie, szczegółowe informacje znajdziesz tutaj oraz w naszym poście na  Facebook'u

W skrócie:

  • zarządca parkingów naruszył zbiorowe interesy konsumentów odmawiając uznania zasadnych reklamacji  
  • firma TD System została ukarana karą 150 000 złotych  
  • klienci, których reklamacje zasługiwały na pozytywne rozpatrzenie (czyli dysponują biletem parkingowym, ale nie umieścili go w widocznym miejscu) mogą domagać się anulowania naliczonej opłaty.  

 

UWAGA! 

Prezes UOKiK nie kwestionował wprowadzenia wymogu pobrania biletu na parkingach przed sklepami (jest to zgodne z prawem), ale brak uczciwego i rzetelnego traktowania konsumentów, którzy zgłosili reklamację i byli w stanie udowodnić, że pobrali bilet.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.