Aktualności

 

Stanowisko WHO

 30 stycznia 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) po spotkaniu komitetu kryzysowego ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Decyzja WHO uruchamia zalecenia dla wszystkich krajów. Ma na celu zapobiegnięcie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby przez granice miedzy państwami, przy jednoczesnym uniknięciu niepotrzebnej ingerencji w handel i podróże.

 

Prawo krajowe

 Art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych (1) wprowadza pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności”, które mogą stanowić podstawę odstąpienia od umowy zawartej z touroperatorem bez ponoszenia opłaty:

 Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.”

  

Ogólne Warunki Uczestnictwa

Sprawdź, czy wydane Ci dokumenty zawierają zapisy umożliwiające rezygnację z imprezy turystycznej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

 

Przepisy unijne

Preambuła do unijnej Dyrektywy (2) regulująca kwestie związane z organizacją imprez turystycznych wskazuje wprost, że sytuacje związane m.in. ze znaczącym zagrożeniem zdrowia ludzkiego podróżnych dają im prawo do ubiegania się o możliwość bezkosztowego odstąpienia od umowy z touroperatorem.

 

Podróżni (…) powinni także mieć prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za jej rozwiązanie, w przypadku gdy nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności miałyby w znaczącym zakresie wpłynąć na realizację imprezy turystycznej. Mogą one obejmować na przykład działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej.”

 

Naruszenie dóbr osobistych

Nie można zapominać, że wyjazd na zaplanowaną wcześniej wycieczkę powinien być czasem relaksu. Obecna sytuacja w rejonach objętych największa liczbą zakażeń może powodować utratę przyjemności korzystania z wakacji oraz silny stres.

 

Prawo do spokojnego wypoczynku jest natomiast dobrem osobistym każdego człowieka,  np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r. sygn. akt III CZP 79/10:

 „(…) w piśmiennictwie i judykaturze najczęściej używa się terminu „zmarnowany urlop” (wasted holiday), będącego w istocie skró­tem se­mantycznym, oddającym zwięźle istotę szkody polegającej na utracie ocze­kiwanych w związku z  zawarciem umowy przyjemnych przeżyć, wiąza­nych najczęściej z podró­żą, relaksem i wypoczynkiem.”

 

Podsumowanie

Skuteczne odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej będzie zatem możliwe jeśli nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności występują w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie i mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jest stosunkowo nowym aktem prawnym. Zastosowane w nim pojęcia takie jak „nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności” czy „najbliższe sąsiedztwo” zostaną w pełni zdefiniowane dopiero w kształtującym się w tej materii orzecznictwie sądowym.

  

Aktualna sytuacja - gdzie szukać informacji

  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

 

Główny Urząd Statystyczny 

 

Media:

Szczegółowy raport dotyczący podróży oraz zachowania szczególnych środków ostrożności, jak i skutków społeczno-gospodarczych wirusa znaleźć można na przykład tutaj.

 

 

 Katarzyna Szostak- Zjawiony

Miejski Rzecznik Konsumentów

 

Karolina Sobczak

inspektor

 

 

 

 

  1. ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  2. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×