14 kwietnia 2020 21:55

 

Przepisy dotychczasowe

Pamiętamy, że w przypadku zaistnienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, umowa może zostać rozwiązana przez konsumenta w formie odstąpienia, lub też przez organizatora, który, z tożsamych przyczyn, nie może zrealizować umowy.

W każdym z tych przypadków, konsumentowi należy się zwrot wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej w pełnej wysokości. Podróżnemu nie przysługuje natomiast dodatkowe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Termin na rozliczenie wynosi 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

Pamiętamy również, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności muszą występować w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie i mieć znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

 

Ustawa zwana „tarczą antykryzysową” wprowadza kilka nowych rozwiązań.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe zasady rozliczeń obowiązują od 13 marca 2020 roku.

Oznacza to, że dotyczą osób, które złożyły oświadczenie o odstąpieniu od umowy 28 lutego 2020 roku lub później. Konsumenci, którzy zrezygnowali z wyjazdu przed tym terminem, tj. 27 lutego 2020 roku i wcześniej, mogą oczekiwać rozliczenia umowy na dotychczasowych zasadach, czyli w terminie 14 dni kalendarzowych.

Termin rozliczenia umowy

Obecna nadzwyczajna sytuacja w kraju i na świecie, w szczególności realne problemy branży turystycznej, stanowiły przyczynę wydłużenia terminu rozliczenia umów. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych powyżej, będzie ono skuteczne dopiero po upływie 180 dni od jego złożenia. W konsekwencji, od momentu poinformowania podróżnego o rozwiązaniu umowy, organizator zobowiązany jest do rozliczenia umowy w maksymalnym terminie 194 dni (180 dni + 14 dni).

Voucher

Ustawa wprowadza również zupełnie nowe, alternatywne do standardowego rozliczenia, rozwiązanie w postaci vouchera.

Otrzymany przez konsumenta voucher musi odzwierciedlać co najmniej wartość wpłat dokonanych przez niego na poczet realizacji umowy. W praktyce zdarza się, że organizatorzy, chcąc zachęć klientów do skorzystania z tej formy rozliczenia, proponują vouchery o większej wartości, w zależności od biura o 5, 10, a nawet o 20 procent.

Pamiętajmy, że voucher może zostać wystawiony wyłącznie w sytuacji, gdy klient wyrazi zgodę na taką formę wykonania zobowiązania przez organizatora.

Termin na wykorzystanie vouchera wynosi rok od daty rozpoczęcia wyjazdu przewidzianego w  umowie.   

 

Sugerowane działania

Obecna nadzwyczajna sytuacja skłania do poszukiwania i stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań.

Zachęcamy, aby nie podejmować pochopnie decyzji o rezygnacji z wycieczki.

Dlatego Konsumencie:

  • śledź informacje o aktualnej sytuacji w miejscu planowanego wypoczynku,
  • pamiętaj, aby korzystać z rzetelnych źródeł informacji, np. publikacji rządowych czy zaleceń inspekcji sanitarnej,
  • skontaktuj się z organizatorem turystycznym i poszukajcie wspólnie rozwiązań, uwzględniających interesy każdej ze stron.

 

Jeśli podjęte działania okażą się nieskuteczne bądź propozycja ugody przedstawiona przez organizatora nie będzie satysfakcjonująca - zgłoś się do rzecznika konsumentów w swoim miejscu zamieszkania lub do najbliższego oddziału Inspekcji Handlowej.

 

Podstawa prawna:

  • art. 15k, art. 31h, art. 101 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.);
  • art. 4 pkt 15 i art. 47 ust. 4, ust. 5 pkt 2, ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548 z późn. zm.).

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.