10 lutego 2022 10:05

Wkrótce rozpoczną się ferie. Czas beztroskiego wypoczynku! Warto zatem uporządkować wiedzę o prawach przysługujących konsumentowi. 

 

Wakacje zorganizowane - imprezy turystyczne

 

Umowa

Umowa zawarta z organizatorem musi  być przejrzysta i zawierać wszystkie najważniejsze informacje o wybranej usłudze, takie jak np.: miejsce pobytu; trasa i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów; położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu; liczbę i rodzaj posiłków; szczegółowy program zwiedzania.

 

Zmiana ceny

Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej   nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia   imprezy turystycznej. Możliwość podwyżki ceny organizator musi zastrzec w umowie, inaczej nie ma prawa jej zmienić.

  

Organizator może zatem podwyższyć cenę  najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem, ale tylko w przypadku, gdy wzrosną:

  • koszty transportu,
  • podatki lub opłaty od usług turystycznych,
  • kursy walut.

Jeśli organizator wyjazdu podwyższy cenę o więcej niż 8 procent, klient może odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 

 Reklamacja usługi turystycznej

 Zastrzeżenia do jakości usług należy zgłosić jak najszybciej – najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Wówczas, organizator będzie miał szansę niezwłocznie usunąć nieprawidłowości. 

Roszczenia z umowy o udział w imprezie turystycznej przedawniają się po upływie 3 lat.

Brak natomiast w przepisach terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację.   Zwyczajowo organizatorzy starają się jej udzielić do 30 dni.


Niezadowolony z wyjazdu turysta może się domagać obniżenia ceny oraz odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesioną szkodę lub krzywdę.

 

Bankructwo biura podróży

Jeśli biuro podróży ogłosi upadłość, turyści mogą kontynuować wypoczynek, tak jak przewidziano w umowie (dzięki Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu).

 

 

Rezygnacja z umowy

Pamiętaj!   W zależności od tego czy zawarłeś umowę kompleksową z biurem podróży czy tylko zarezerwowałeś nocleg, rozliczenie dokonanych wpłat będzie odbywało się na odmiennych zasadach.

 

Rezygnacja z udziału w zorganizowanej imprezie turystycznej


Zmiana warunków umowy.   Konsument nie ponosi kosztów rezygnacji wtedy, gdy biuro podróży zmieni główne warunki imprezy, np. jej miejsce, czas trwania czy rodzaj środka transportu. Gdy jednak organizator wprowadzi do programu imprezy  nieznaczne zmiany  i zastrzegł sobie do tego prawo w umowie, prawo do rezygnacji nie przysługuje.


Powody osobiste. W przypadku rezygnacji z powodów osobistych, biuro podróży może potrącić wskazaną w umowie opłatę za odstąpienie   zależną od terminu rezygnacji. Na żądanie klienta organizator musi przedstawić uzasadnienie wysokości tych opłat.

 

Rezygnacja z wypoczynku indywidualnego (hotel, ośrodek wypoczynkowy itp.)

 

Rezygnacja z przyczyn osobistych

Jeśli ze względu na osobiste obawy związane z zarażaniem się koronawirusem, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej po twojej stronie, podejmujesz decyzję o rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w ośrodku wypoczynkowym (hotelu, pensjonacie, agroturystyce) zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego:

Zaliczka.   Jeśli dokonałeś wpłaty zaliczki, będzie ona podlegała rozliczeniu. W sytuacji, gdy ośrodek poniósł już wydatki związane z Twoim przyjazdem, ma prawo odliczyć je od zwracanej kwoty.

Zadatek.   Jest bezzwrotny.

 

Koronawirus.   Rezygnacja z powodu ograniczenia zakresu świadczeń

W sytuacji, gdy odwołujesz rezerwację w ośrodku wypoczynkowym, ponieważ z powodu pandemii, ograniczono dostępność istotnych dla Ciebie świadczeń (np. brak dostępu do spa, basenu, placu zabaw, inne zasady serwowania posiłków lub ich znaczne ograniczenie), wpłacona kwota   podlega zwrotowi.

Jeśli, pomimo ograniczenia zakresu dostępnych świadczeń, zdecydujesz się na pobyt w ośrodku, możesz w ramach reklamacji zażądać obniżenia ceny.

 

Pośrednicy – internetowe platformy sprzedażowe

 

Jeśli zarezerwowałeś wyjazd korzystając z usług jednego z wielu pośredników (np. booking.com, travelist.pl, airbnb.pl) o Twoich prawach decyduje w pierwszej kolejności regulamin portalu.

Pamiętaj, że   korzystając z oferty bezzwrotnej,   jeśli zrezygnujesz z pobytu, a ośrodek gotowy był do zrealizowania zamówionych usług, nie odzyskasz wpłaconych pieniędzy.

Platformy oferujące pośrednictwo w rezerwacji usług turystycznych, w ramach dobrej praktyki, oferują obecnie różne prokonsumenckie programy umożliwiające wykorzystanie wpłaconych środków na poczet przyszłych rezerwacji. Warto sprawdzić, czy możesz z nich skorzystać!

 

Koronawirus. Kwarantanna w hotelu - kto pokrywa jej koszty?

 

Impreza turystyczna

Zgodnie z art. 52   ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji. Pomoc polega w szczególności na udzieleniu informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej a także pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 48 ust. 11 ww. ustawy: "W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi   koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres   do 3 nocy."

 

Ponadto, organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy na zasadach ryzyka. W związku z trwającą od marca 2020 roku pandemią koronawirusa i możliwymi do przewidzenia zagrożeniami dla turystów (np. kwarantanna uczestników imprezy, odwołany lot), można rozważać także szerokorozumianą odpowiedzialność odszkodowawczą organizatora za nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej. 

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z leczeniem. 

 

Wypoczynek indywidualny

Jeśli w trakcie pobytu w ośrodku wypoczynkowym okaże się, że wczasowicze zostaną objęci kwarantanną,   ośrodek nie jest zobowiązany do nieodpłatnego zapewnienia świadczeń   (np. noclegu, posiłków itp.). Obowiązek zapewnienia zakwaterowania na czas kwarantanny, w przypadku wypoczunku w Polsce, spoczywa na lokalnym samorządzie. 

Opinia eksperta

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów pobytu turysty, w przypadku objęcia kwarantanną podczas urlopu, znajdziesz w wypowiedzi Michała Herde, Prezesa Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie dla   kapitalni.org.

 

Transport – odwołany lot

Koronawirus.   Jeśli przewoźnik, odwołał Twój lot w związku z trwającą pandemią, przysługuje Ci:

  • zwrot kosztów
  • zmiana planu podróży do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie lub
  • zmiana planu podróży do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Wybór jednej z powyższych opcji należy do Ciebie.

 

 

Publikowane artykuły stanowią poradę prawną zawierającą odniesienie do obowiązujących przepisów, nie uwzględniającą indywidualnej sytuacji konsumenta.

 

Życzymy udanego wypoczynku!

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.