23 marca 2023 10:16

W związku z wdrożeniem trzech nowych unijnych dyrektyw - Towarowej, Cyfrowej oraz Omnibus, od 1 stycznia 2023 roku obowiązują NOWE PRZEPISY z zakresu ochrony konsumentów. Wprowadzą one dużo zmian, zwłaszcza w kwestii reklamacji towarów.

Poniżej znajdziesz najważniejsze z nich, o których warto pamiętać na co dzień.

 

Odpowiedzialność sprzedawcy. Zmiana nazewnictwa i podstawy prawnej.

Od 1 stycznia 2023 roku, sprzedawca odpowiada za wady towaru - nie jak dotychczas - z tytułu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego [1], a braku zgodności towaru z umową opisanej w ustawie o prawach konsumenta. (art. 43c ust. 1 ustawy [2])

 

 

 

Domniemanie istnienia wady w towarze.

Poprzednie przepisy [1] regulowały, że ujawnienie się wady w towarze w ciągu roku od jego wydania pozwala domniemywać, że istniała ona już w chwili zakupu. Wówczas, w przypadku odmowy uznania reklamacji, sprzedawca musiał wykazać, że nie odpowiada za zgłaszaną wadę.

Nowe przepisy wydłużyły okres domniemania i wynosi ono obecnie 2 lata (art. 43c ust 1 ustawy [2]).

 

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Termin na rozpatrzenie reklamacji towaru zakupionego przed 1 stycznia 2023 roku wynosi 14 dni kalendarzowych i dotyczy wyłącznie żądań: naprawy, wymiany lub obniżenia ceny.  

Brak odpowiedzi w tym terminie skutkuje obowiązkiem po stronie sprzedawcy spełnienia złożonego żądania (art. 5615 kc [1]).

 Na przykład:

  1. żądasz wymiany – sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar na wolny od wad
  2. żądasz obniżenia ceny o 50 zł – sprzedawca jest zobligowany do zwrotu 50 zł na rzecz reklamującego
  3. żądasz zwrotu gotówki – brak ustawowego terminu na odpowiedź

Obecnie (dla towarów zakupionych od 1 stycznia 2023 toku) 14-dniowy termin udzielenia odpowiedzi obowiązuje dla wszystkich roszczeń reklamacyjnych: naprawy, wymiany, obniżenia ceny i zwrotu gotówki. (art. 7a ust. 1 ustawy [2])

 ALE sprzedawca nie musi spełnić Twojego żądania. Brak odpowiedzi oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji (czyli uznanie, że towar ma wadę). Wybór sposobu usunięcia usterki będzie natomiast należał do sprzedawcy.

 

 

 

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 Przepisy dotyczące odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli na pokazie) przewidywały dotychczas możliwość odstąpienia od umowy wyłącznie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Obecnie poza ww. terminem, nowe przepisy przewidują również możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30-dniowym. Wydłużony termin na odstąpienie dotyczy umów, zawartych podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta lub zwykłego pobytu konsumenta albo w trakcie wycieczki. (art. 27 ust. 2 ustawy [2])

 

 

 

Podstawa prawna

1.    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.)

2.    ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( t.j Dz. U. z 2020 r. poz.287, z 2021 r. poz. 2105.)

 

 

Nie masz pewności czy dotyczy to twojej reklamacji? Nie wiesz jak rozwiązać swój problem ze sprzedawcą?

Skontaktuj się rzecznikiem konsumentów w swoim miejscu zamieszkania i uzyskaj bezpłatną poradę prawną w Twojej sprawie.

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.