5 stycznia 2012 12:20

18 grudnia 2011 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady udzielania kredytów konsumenckich - ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Przez kredyt konsumencki rozumie się natomiast każdy kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak r

Najważniejsze zmiany są następujące:

 

  • ustawa obejmuje kredyty do wartości 255 550 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej), jej przepisów nie stosuje się natomiast do kredytów hipotecznych,
 
  • ustawę są zobowiązane stosować wszystkie instytucje finansowe, w tym SKOK-i oraz parabanki,
 
  • konsument ma prawo odstąpić od umowy kredytu w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, nie może ponosić kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, za wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty,
 
  • ustawa wprowadza jednolity w całej Unii Europejskiej formularz informacyjny, który musi zawierać wszystkie podstawowe informacje o kredycie, m.in.: koszt pożyczki, całkowita kwota do zapłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenia itp.,
 
  • nowe przepisy likwidują dotychczas obowiązujący maksymalny próg 5 % łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki,
 
  • ustawa wprowadza możliwość pobierania przez instytucje udzielające kredytów opłat za ich wcześniejszą spłatę. Zapis ten dotyczy jednakże wyłącznie pożyczek o stałej stopie oprocentowania i tylko w sytuacji, gdy spłacona przed terminem kwota przekracza w ciągu 12 miesięcy określoną wartość (tj. trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg danych GUS).
     

Inspektor

Karolina Sobczak-Ryło

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.