Aktualności

Informuję, że w związku z obowiązującymi przepisami, a w szczególności art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), jak i zapis art. 20a i nast. ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013.235 t.j.), biuro Rzecznika Konsumentów dostosowując się do ww. wymogów, posiada już elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

 W związku z powyższym, w celu uzyskania porady/ informacji prawnej bądź złożenia wniosku z prośbą o interwencję  drogą elektroniczną,  konieczne jest podjęcie następujących czynności:

Bez tytułu

W przypadku braku akceptacji powyższej drogi, proszę o złożenie pisma tradycyjną drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Wybór innej drogi, poza wskazanymi powyżej, skutkować będzie pozostawieniem podania bez rozpoznania (art. 64 § 1 ww. ustawy).

 Więcej informacji o zasadach prowadzenia postępowania przez tut. Wydział znajduje się tutaj.

Przypominam również, że Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach przyjmuje wyłącznie podania złożone przez mieszkańców Tychów.

Katarzyna Szostak- Zjawiony

Karolina Sobczak-Ryło

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×