Aktualności

Obecnie podstawowe prawa konsumentów w zakresie składania reklamacji wadliwych towarów zawierają przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w której określono zasady niezgodności towaru z umową. Od kilku miesięcy trwały prace nad przygotowaniem nowej ustawy, która zastąpi dotychczasowe rozwiązania z zakresu prawa konsumentów do składania reklamacji oraz transakcji realizowanych w poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. W dniu 30 maja 2014 roku Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o prawach konsumenta. Po podpisaniu aktu przez Prezydenta RP, zmienione przepisy zaczną obowiązywać w ciągu sześciu miesięcy od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.   ZMIANY - PRAWO DO REKLAMACJI   Przede wszystkim nowe przepisy wydłużą okres domniemania występowania wady w towarze już w chwili jego wydania. Obecne przewidują 6 miesięcy, natomiast nowe uregulowania wydłużą ten termin do 12 miesięcy. Po zgłoszeniu reklamacji przed upływem tego terminu automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej sprzedaży. Zmienione przepisy przywracają pojęcie wady towaru, która zgodnie z art. 5561 kodeksu cywilnego polegać ma na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy rzecz:  
  •   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć,
  •   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
  •   nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,
  •   została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
Nowe przepisy nie wprowadzają zmian w zakresie braku możliwości zwrotu towaru, poza wyjątkami opisanymi poniżej.   ZMIANY - ZAKUPY NA ODLEGŁOŚĆ I POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA   Z 10 do 14 dni wydłużony zostanie okres, w którym konsument zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez Internet) będzie mógł od niej odstąpić bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Od umowy będzie można również odstąpić za pomocą formularza on-line. Dzisiaj skuteczne jest jedynie wysłanie odstąpienia na piśmie. W sytuacji, gdy konsument nie zostanie poinformowany o możliwości zwrotu towaru, będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 12 miesięcy - obecnie ma na to 3 miesiące. Przepis ten dotyczy również sprzedaży dokonywanej poza lokalem przedsiębiorstwa. Klient zapłaci tylko za odesłanie towaru Obecnie w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta nie istnieje obowiązek przedsiębiorcy do zwrotu kosztów dostarczenia przesyłki. Projekt nowej ustawy przewiduje, że konsument otrzyma zwrot tego, co zapłacił zarówno za towar, jak i za jego dostarczenie. Pisemne potwierdzenie treści oferty Projekt zakłada wymóg potwierdzania przez przedsiębiorców treści oferty, w przypadku umów zawieranych przez telefon oraz przekazywania zgody konsumenta na piśmie lub innym nośniku. Obowiązek informowania o dodatkowych kosztach Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na obciążenie go jakimikolwiek płatnościami, już podczas pierwszego momentu składania zamówienia. Rozwiązanie to chronić ma przed serwisami, które pozornie wydają się darmowe, a obowiązek zapłaty kamuflują w szczegółowych zapisach regulaminów. W przypadku kontaktów telefonicznych w sprawie zawieranej umowy przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od konsumenta opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne.   GRZYWNĘ NAŁOŻY UOKIK I POLICJA   Sklep internetowy, który nie będzie informował konsumenta o jego prawach narazi się na karę finansową nie tylko od UOKiK, który bada tylko zbiorowe zagrożenia dla konsumentów. Grzywnę będzie mogła też nałożyć policja za nawet pojedynczy brak informacji.  Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×