27 kwietnia 2016 14:18

W dniu 17 kwietnia 2016 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. Nr 184 z późn. zm.). Celem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę narzędzi służących ich ochronie. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. Nr 1634).

Najważniejsze zmiany w ustawie:


  • Misselling – nietrafiona sprzedaż

Wprowadzono zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom, z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji dotyczących cech konsumentów (np. sprzedaż produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego osobom w podeszłym wieku) lub proponowania nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru (np. oferowanie przez telefon skomplikowanego produktu).


  • Decyzje tymczasowe

Nowe prawo uprawnia Prezesa UOKiK do wydawania decyzji tymczasowych, w których przedsiębiorca zostanie zobowiązany do zaniechania kwestionowanych działań. Decyzje w tym zakresie umożliwią szybką reakcję na dostrzeżone niebezpieczne praktyki rynkowe zagrażające zbiorowym interesom konsumentów. Decyzje obowiązują nie dłużej niż do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie.


  • Tajemniczy klient

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie kontroli przy użyciu tajemniczego klienta, która umożliwia gromadzenie informacji o niewłaściwych praktykach przedsiębiorców. Dowody zgromadzone przez podmioty działające w tym charakterze będą mogły zostać wykorzystane w ramach postępowań toczących się w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.


  • Publikacja komunikatów i ostrzeżeń

W związku z nowelizacją pojawi się również możliwość publikowania komunikatów i ostrzeżeń o zjawiskach zagrażających interesom konsumentów w publicznym radiu i telewizji.


  • Wsparcie informacyjne sądów

Prezes UOKiK będzie mógł wyrazić istotny pogląd w sprawie z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów toczącej się przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny.


  • Rejestr klauzul niedozwolonych

Obecnie to Prezes UOKiK w drodze wydawanej decyzji administracyjnej rozstrzygnie czy dany zapis wzorca umowy można uznać za niedozwolony. Może jednocześnie zakazać jego stosowania.

Znowelizowane przepisy zobowiązują Prezesa UOKiK do publikowania na stronie Urzędu decyzji dotyczących stosowania przez przedsiębiorców klauzul abuzywnych. Dotychczasowy Rejestr Klauzul Niedozwolonych będzie dostępny na stronie UOKiK jeszcze przez 10 lat. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie UOKiK.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.