18 maja 2016 9:19

Na przestrzeni ostatnich miesięcy do biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach zgłosiło się już kilkadziesiąt osób, które, jak twierdzą, zostały wprowadzone w błąd przez nieuczciwych przedstawicieli firm telekomunikacyjnych.

Kwestionowane praktyki jakich dopuszczają się najczęściej przedsiębiorcy skierowane są w osoby starsze, a dotyczą umów zawieranych na odległość, czyli przez telefon albo poza lokalem przedsiębiorstwa, np. w domu. Najczęściej po rozmowie telefonicznej, klient otrzymuje kurierem do podpisania umowę w formie pisemnej. Niestety, zdarza się, że treść umowy odbiega od ustaleń pierwotnie uzgodnionych przez telefon. Ponadto, często, nieuczciwi przedstawiciele firm telekomunikacyjnych celowo wprowadzają klientów w błąd co do podmiotu jaki reprezentują lub w ogóle nie informują jakiego operatora reprezentują. Skargi konsumentów dotyczą również braku poinformowania o skutkach zmiany operatora, przede wszystkim w aspekcie finansowym.
Odnotowano również przypadki dotyczące przedkładania przez kuriera podczas jednego spotkania jednocześnie dwóch umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez dwa odrębne podmioty. 

Konsumencie, zanim podpiszesz umowę – przeczytaj uważnie!

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 • głównych cechach świadczenia (przedmiot, sposób kontaktu),
 • danych identyfikacyjnych (adres, firma, NIP, KRS),
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu,
 • kosztach zawarcia umowy na odległość (połączenia telefonicznego),
 • sposobie i terminie zapłaty,
 • procedurze reklamacyjnej (termin, sposób, adres zgłoszenia),
 • sposobie, kosztach i terminie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem,
 • wyłączeniach prawa do odstąpienia,
 • gwarancji i usługach posprzedażowych,
 • kodeksie dobrych praktyk,
 • czasie trwania umowy, wypowiedzenia,
 • funkcjonalności i interoperacyjności treści cyfrowych,
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub innych gwarancji finansowych,
 • pouczeniu o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji.

Pierwszą i najważniejszą zasadą jest obowiązek każdego klienta przeczytania umowy przed jej podpisaniem, przynajmniej w zakresie zgodności danych stron kontraktu, głównych świadczeń czy czasu obowiązywania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezrozumiałych zapisów warto skonsultować się z rzecznikiem czy innym podmiotem świadczącym pomoc prawną.

Warto pamiętać, iż każdy konsument ma gwarantowane ustawowo prawo odstąpienia od każdej umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia – bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wystarczy przesłanie pisemnego oświadczenia woli na adres przedsiębiorcy. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy to termin wydłuża się do 12 miesięcy od dnia upływu terminu. (podstawa prawna: art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.