28 maja 2020 9:59

 

 

Podstawa prawna: art. 117 kodeksu cywilnego

"§1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

 §2.  Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

 §21.  Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi."

 

Z powyższego wynika, iż po upływie przedawnienia, dług nadal istnieje

 

Terminy przedawnienia

6 lat - podstawowy termin przedawnienia, dotyczy np. roszczeń stwierdzonych orzeczeniem sądu powszechnego lub polubownego,

3 lata - dotyczy np. świadczeń okresowych (rachunki za prąd, gaz, usługi telekomunikacyjne).

 

Zarzut przedawnienia

Od 9 lipca 2018 roku obowiązuje przepis art. 117 §21 k.c. (treść powyżej), który dla konsumentów oznacza, że sąd uwzględni przedawnienie z urzędu, tzn. samodzielnie (bez dodatkowego wniosku konsumenta) i oddali roszczenia przedawnione. 

UWAGA!

W wyjątkowych wypadkach sąd, po rozważeniu interesów stron, ma prawo nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Sąd musi wówczas wziąć pod uwagę w szczególności:

1) długość terminu przedawnienia;

2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;

3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego konsumenta na opóźnienie uprawnionego wierzyciela w dochodzeniu roszczenia.

 

Zestawienie przykładowych terminów przedawnienia (podstawowe i szczególne):

 

 6 lat   –  roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu powszechnego lub polubownego;

3 lata  –   roszczenia okresowe, np. opłata za comiesięczne korzystanie z siłowni, rachunki za usługi telekomunikacyjne;

3 lata  –   roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny;

1 rok   reklamacja usługi telekomunikacyjnej może dotyczyć nieprawidłowości występujących w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

3 lata  –  roszczenia z umowy ubezpieczenia;

2 lata  – roszczenia wynikające z  umowy o dzieło.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.