11 września 2015 10:22

PODSTAWA PRAWNA

 

ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 

DEFINICJE

 

UMOWA ZAWARTA  NA ODLEGŁOŚĆ - to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, 

bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, np.

 • przez telefon,
 • przez internet,
 • zakup z katalogu wysyłkowego. 

 

UMOWA ZAWARTA POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - to umowa zawarta z konsumentem:

 • przy jednoczesnej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa,
 • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę,
 • w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po nawiązaniu indywidualnego i osobistego kontaktu z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa.

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

 

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta zgody na zawarcie umowy przedsiębiorca ma obowiązek przekazać w sposób jasny i zrozumiały informacje o:

 • głównych cechach świadczenia (przedmiot, sposób kontaktu),

 • danych identyfikacyjnych (adres, firma, NIP, KRS),

 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu,

 • kosztach zawarcia umowy na odległość (połączenia telefonicznego),

 • sposobie i terminie zapłaty,

 • procedurze reklamacyjnej (termin, sposób, adres zgłoszenia),

 • sposobie, kosztach i terminie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem,

 • wyłączeniu prawa do odstąpienia,

 • gwarancji i usługach posprzedażowe,

 • Kodeksie dobrych praktyk,

 • czasie trwania umowy, wypowiedzenia,

 • funkcjonalności i interoperacyjności treści cyfrowych,

 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub innych gwarancji finansowych,

 • pouczeniu o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy o prawach konsumenta)

 

Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny.

Skutek

W wyniku złożonego oświadczenia, umowę uważa się ją za niezawartą.

 

TERMINY

 

 

Pozostałe terminy pozostają bez zmian:

 

umowa na odległość

umowa poza lokalem przedsiębiorstwa

14 dni od daty otrzymania towaru

14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usługi

14 dni od daty zawarcia umowy

 

brak informacji = wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia do 12 miesięcy

 

Szczegółowe zasady obliczania terminu:

 • umowa sprzedaży pojedynczego towaru, od następnego dnia, w którym otrzymano towar ,
 • w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które dostarczone są osobno, partiami lub w częściach, to termin oblicza się od następnego dnia, w którym otrzymano ostatnią rzecz , partię lub część,
 • w przypadku umowy o regularne dostarczanie rzeczy, termin obliczamy od następnego dnia po dniu otrzymania pierwszej z rzeczy ,

 

!!!

Przy obliczaniu terminu należy pamiętać również, że jeżeli ostatni dzień wypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela) to ostatnim dniem na złożenie oświadczenia jest następny dzień roboczy.

 

FORMA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

 

  • pisemna - przesłanej tradycyjną drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub osobiście w lokalu przedsiębiorcy za potwierdzeniem odbioru, 
  • elektroniczna - jeżeli przedsiębiorca umożliwia złożenie oświadczenia przez stronę internetową przez formularz elektroniczny lub w innej formie. 

 

Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • zwrot towaru przedsiębiorcy w terminie 14 dni

 

 • zwrot pieniędzy konsumentowi  w terminie 14 dni- przedsiębiorca może wstrzymać płatność do chwili otrzymania rzeczy lub dowodu jej odesłania

 

 • obowiązek zwrotu przedpłat wraz z odsetkami

 

 • odstąpienie od umowy sprzedaży ma skutek również wobec innych umów np. kredytu

 

KOSZTY 

                                                                                                      (źródło: UOKIK)

 

 

Nie możesz zrezygnować z zakupu, pomimo, że umowa została zawarta w trybie na odległość lub poza lokalem, jeśli przedmiotem sprzedaży były:

 • nagrania dźwiękowe lub wizualne, programy komputerowe – jeżeli usunąłeś opakowanie;

 

 • dostarczanie dzienników, periodyków, czasopism,

 

 • zawarte w drodze aukcji publicznej,

 

 • towar po dostarczeniu zostaje nierozerwalnie połączony z innymi rzeczami np. paliwo,

 

 • towar w zapieczętowanym opakowaniu, którego nie można  zwrócić po otwarciu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych np. soczewki,

 

 • w których wyrażono żądanie przeprowadzenia pilnej naprawy lub konserwacji np. wizyta hydraulika,

 

 • umów, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu np. żywność,

 

 • świadczenia usługi wykonanej za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,

 

 • towar wyprodukowany wg zaleceń konsumenta lub ściśle związany z jego osobą.

 

 

 

1.sprawdź opinię o sprzedawcy na forum internetowym

2.przeczytaj dokładnie regulamin sprzedawcy

3.sprawdź całkowity koszt  towaru tj. cenę i koszty wysyłki

4.dowiedz się dokładnie jaki jest termin realizacji zamówienia i w jaki sposób możesz odstąpić od umowy

5.sprawdź dane kontaktowe (adres i telefon) przedsiębiorcy, który prowadzi sklep internetowy, jeżeli nie ma go na stronie WWW nie kupuj

6.zachowaj w pamięci komputera dane sprzedawcy, ofertę i kopię zamówienia

7.nie musisz odbierać paczek których nie zamówiłeś

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.