23 stycznia 2020 10:29

W przypadku odwołania lub opóźnienia Twojego lotu masz prawo żądać odszkodowania od przewoźnika lotniczego.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Rozporządzenie (we) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91

  

ODWOŁANY LOT


W przypadku odwołania lotu, masz prawo do wyboru pomiędzy:

 1. zwrotem w terminie 7 dni, pełnego kosztu biletu, za część lub części nie odbytej podróży oraz za cześć lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniej możliwym terminie;
 2. zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
 3. zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

 

Możesz oczekiwać od przewoźnika pomocy w postaci:

 1. posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania
 2. bezpłatnych 2 rozmów telefonicznych,2 dalekopisów, 2 przesyłek faksowych lub e-mailowych.

 

Gdy racjonalny spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić, co najmniej jeden dzień po planowanym starcie odwołanego lotu,

 1. zakwaterowania w hotelu w przypadku: gdy występuje konieczność pobytu przez jedną noc albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera
 2. transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym)

 

Wyokość odszkodowania:

 1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 km;
 2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km;
 3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów

 

Odszkodowanie nie przysługuje:

 1. jeśli zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu; lub
 2. jeśli zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 2 godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po planowanym czasie przylotu; lub
 3. jeśli zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 1 godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po planowanym czasie przylotu.
 4. jeśli przewoźnik może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków

 

Odszkodowanie może zostać pomniejszone o 50% jeśli zaoferowano Ci zmianę planu podróży do  miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu

 1. o 2 godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 km; lub
 2. o 3 godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km; lub
 3. o 4 godziny w przypadku wszystkich innych lotów

 

OPÓŹNIONY LOT


Jeśli Przewoźnik przewiduje, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowanego startu:

 1. o 2 lub więcej godzin w przypadku lotów o długości do 1500 km; lub
 2. o 3 lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km; lub
 3. o 4 lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów

 powinieneś otrzymać:

- posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania

- bezpłatne 2 rozmowy telefoniczne, 2 daleopis, 2 przesyłki faksowe lub e-mailowe


Gdy oczekiwany czas odlotu nastąpi co najmniej jeden dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu:

- dodatkowo powinieneś otrzymać:

 1. zakwaterowanie w hotelu w przypadku gdy występuje konieczność pobytu przez jedną noc albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera
 2. transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym)

 

Gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin, masz prawo do:

 • zwrotu w terminie 7 dni, pełnego kosztu biletu, za część lub części nieodbytej podróży oraz za cześć lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie,
 • lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniej możliwym terminie;

 

Wysokość odszkodowania

Pasażerowie opóźnionych lotów, którzy ponieśli stratę czasu w dotarciu do ich miejsca docelowego co najmniej 3 godziny mają prawo do odszkodowania:

 1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 km;
 2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km;
 3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów

 

Prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli przewoźnik lotniczy może dowieść, że opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

Odszkodowanie może zostać pomniejszone o 50% w przypadku wszystkich innych lotów niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1500 km do 3500 km, jeśli czas przylotu do miejsca docelowego nie przekracza planowanego czasu przylotu o 4 godziny.

 

 

Jeśli przewoźnik lotniczy nie uznał Twojej reklamacji lub nie zgadzasz się z wyokością przyznanego odszkodowania możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy Rzecznika Praw Pasażerów działającego przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.