23 stycznia 2020 11:51

 

PODSTAWA PRAWNA

  

ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

 

Podmiot odpowiedzialny

 

Rreklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy należy kierować bezpośrednio do organizatora imprezy turystycznej.

 

W przypadku nieprawidłowego wykonywania umowy w trakcie imprezy klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz organizatora.

Niezależnie od zawiadomienia, klient może już po powrocie z imprezy turystycznej złożyć pisemną reklamację.

 

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

 

  • dane reklamującego

 

  • dane adresata

 

  • numer rezerwacji / umowy 

 

  • opis nieprawidłowości (warto załączyć dodatkowe dowody np. zdjęcia)

 

  •  dokładnie sprecyzowane żądanie (np. konkretna kwota rekompensaty)

 

Termin rozpatrzenia reklamacji  - BRAK 

 

Obowiązujące obecnie przepisy nie regulują terminu, w którym konsument powinien otrzymać odpowiedź na swoją reklamację. 

 

Przedawnienie

 

Roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat. 

  

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.