3 lutego 2020 8:34

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY - RĘKOJMIA

(art. 556 kodeksu cywilnego)

 

OBOWIĄZUJE DLA TOWARÓW I USŁUG ZAKUPIONYCH DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU. 

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

 

WADA

  (art. 5561 §1 kodeksu cywilnego)

 

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien,
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

 

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 

 • jest własnością osoby trzeciej,
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej (np. prawo pierwokupu),
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu (np. jako dowód w sprawie karnej).

 

CZAS OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI

(art. 568 kodeksu cywilnego)

 

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

(art.558§1 kodeksu cywilnego)

 

Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

 

WYJĄTEK!

 

Towary używane - sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do 1 roku. O skróceniu terminu konsument powinien zostać poinformowany przed zawarciem umowy.

 

WYJĄTEK!

 

Nieruchomości - okres odpowiedzialności wynosi 5 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

WAŻNE!

Przez pierwszy rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

art.556 (2) kodeksu cywilnego)

 

Uwaga!

(art.557 §2 kodeksu cywilnego)

 

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie (towar sprzedawany jest po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę, która jest wyraźnie oznaczona). Wada ta nie podlega reklamacji!  Towar można natomiast zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka, która nie była znana konsumentowi w momencie zakupu.

 

TERMIN ZŁOŻENIA REKLAMACJI, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

(art. 568 § 2 Kodeksu cywilnego)

 

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na nową w ramach rękojmi przedawnia się z upływem 1 roku od dnia zauważenia wady.

 

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego:   http://konsument.umtychy.pl/wzory-pism

 

ŻĄDANIE

 

Pierwsza reklamacja:

 

 • wymiana towaru na nowy* (art. 561 §1 kodeks cywilny)
 • naprawa towaru* (art. 561 §1 kodeks cywilny)

 • obniżenie ceny towaru (art. 560 indeks 1 kodeks cywilny)

 

 Druga reklamacja:

(art. 560 §1 kodeks cywilny)

 

Jeżeli sprzedawca już raz rzecz naprawił lub wymienił, konsument może żądać:

 • obniżenia ceny towaru
 • zwrot gotówki

 

WAŻNE!

Kupujący nie może odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki, jeżeli wada jest nieistotna.

(art.560 §4 kodeksu cywilnego)

 

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI
(art.561 (5) kodeksu cywilnego)

 

 • 14 dni kalendarzowych
 • jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

KOSZTY REKLAMACJI

 

Doręczenie zgłoszenia reklamacyjnego i towaru do przedsiębiorcy w celu rozpatrzenia reklamacji odbywa się na koszt sprzedającego (art.561 indeks 2 §1 kodeksu cywilnego).

 

Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca, w szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny oraz ponownego zamontowania i uruchomienia (art.561 indeks 3 kodeksu cywilnego).

 

 SZKODA

(art.566 § 1 kodeksu cywilnego)

 

W przypadku wady fizycznej rzeczy kupujący, może żądać naprawienia szkody. W szczególności żądanie to może obejmować:

 

 • zwrot kosztów zawarcia umowy,
 • kosztów odebrania, przewozu, przechowania, ubezpieczenia rzeczy,
 • zwrot poniesionych nakładów.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.