3 lutego 2020 8:30

PODSTAWA PRAWNA

 

DEFINICJA

(art. 535 kodeksu cywilnego)

 

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

  

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

(art.546 (1) kodeksu cywilnego)

 

Sprzedawca zobowiązany jest:

 • udzielić kupującemu–konsumentowi przed zawarciem umowy jasnych zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego korzystania z rzeczy,
 • zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów,
 • wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy,
 • wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługikonserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

 

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

(art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)

 

Sprzedawca zobowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową z przedsiębiorcą poinformować w sposób jasny i zrozumiały o:

 • głównych cechach świadczenia,
 • swoich danych identyfikacyjnych (np. NIP, REGON, adres, telefon)
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami,
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia,
 • stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji,
 • przewidzianej przez prawo odpowiedzialności za jakość świadczenia,
 • treści usług posprzedażnych i gwarancji,
 • czasie trwania umowy, o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy,
 • funkcjonalności treści cyfrowych
 • mających znacznie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

 

PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI, CIĘŻARÓW I OBOWIĄZKÓW

(art.548 §1 kodeksu cywilnego)

 

Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego:

 • korzyści i ciężary związane z rzeczą,
 • niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 

W przypadku przesłania rzeczy przez sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego dopiero z chwilą jej doręczenia kupującemu.

 

WYJĄTEK!

Jeśli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (został on wyznaczony przez kupującego) wydanie rzeczy (oraz przejście korzyści i ciężarów związanych z rzeczą na rzecz kupującego) następuje w chwili powierzenia jej przez sprzedawcę przewoźnikowi.

(art.548 §3 kodeksu cywilnego)

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.