28 maja 2020 9:49

DEFINICJA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ

to usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej.

Tym samym, świadczenie usługi telekomunikacyjnej może obejmować dostawę Internetu, telefonii komórkowej lub stacjonarnej.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 48 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych   W LOKALU PRZEDSIĘBIORSTWA,   najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta zgody na zawarcie umowy, winien w jasny oraz zrozumiały sposób przekazać i informacje w zakresie   m.in. o:

 1. Głównych cechach świadczenia usługi,
 2. Danych przedsiębiorcy (nazwa, adres prowadzenia działalności, nip, regon itp.)
 3. Łącznej cenie świadczenia lub wynagrodzenia
 4. Czasie trwania umowy

W przypadku zawarcia przez konsumenta umowy w trybie   POZA LOKALEM OPERATORA LUB NA ODLEGŁOŚĆ   przed zawarciem umowy przedsiębiorca zobowiązany jest dodatkowo, poza wyżej wymienionymi, do udzielenia informacji zakresie min.:

 1. Adresu korespondencyjnego (jeżeli jest inny niż w punkcie 2)
 2. Łącznej cenie świadczenia lub wynagrodzenia
 3. Kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość
 4. Sposobie i terminie zapłaty
 5. Sposobie i terminie wykonania prawa do dostąpienia od umowy
 6. Kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienie od umowy
 7. Braku prawa do odstąpienia od umowy, lub okolicznościach w których konsument traci ww. uprawnienie
 8. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sposobów rozpatrywania reklamacji

 

FORMA ZAWARCIA UMOWY 

Zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymaga zachowania określonej formy tj.:

PISEMNEJ   –   w autoryzowanym punkcie sprzedaży lub w domu konsuemtna, za pośrednictwem kuriera, w domu konsumenta podczas wizyty przedstawiciela handlowego

ELEKTRONICZNEJ   –   za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy usługInna sytuacja dotyczy wprowadzania zmian do już obowiązującej umowy. Wówczas może nastąpić, poza wyżej wymienionymi również w formie:

TELEFONICZNIEJ   -   Wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany przetrzymywać nagranie do końca obowiązywania umowy i udostępniać abonentowi na żądanie zgłoszone w drodze reklamacyjnej.NA ODLEGŁOŚĆ – np. za pośrednictwem kuriera. Konieczne jest potwierdzenie przez przedsiębiorcę dokonania zmian – na piśmie lub za zgodą abonenta na adres poczty elektronicznej nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dokonania zmiany.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku zawarcia umowy w trybie   POZA LOKALEM OPERATORA LUB NA ODLEGŁOŚĆ   konsumentowi przysługuje   prawo do odstąpienia od zawartej umowy   w ciągu   14 dni od dnia jej zawarcia.   Wówczas umowę uznaje się za nigdy niezawartą.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej. Oświadczenie złożone ustnie np. telefonicznie jest nieskuteczne.

UWAGA: W momencie zawarcia umowy w lokalu przedsiębiorstwa brak możliwości odstąpienia od zawartej umowy, jeśli warunki umowy tego nie przewidują.

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.